DRETS DE COPYRIGHT

El contingut d'aquesta web, creat per BARNAPLANT SL conforme a les normes i usos aplicables a Espanya, està protegit per la normativa sobre propietat intel·lectual. Les imatges, textos, gràfics i dades de tot tipus, el disseny gràfic o documental, els arxius de text convencional o electrònic, d'imatge fotogràfica o de vídeo, d'àudio, de programari, i qualsevol altre element contingut o integrat en aquest lloc web estan protegides per la legislació sobre drets d'autor. Queda prohibida la seva reproducció total o parcial.

BARNAPLANT SL no se hace responsable del uso de su documentación por parte de terceros, y serán tales terceros quienes respondan legalmente de cualquier uso ilegítimo de dicha documentación frente a los titulares de los correspondientes derechos de autor.

AVÍS LEGAL

El present avís legal regula l'ús del lloc web www.barnaplant.com d'ara endavant, LA WEB), del que és titular BARNAPLANT SL (d'ara endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB). La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden sofrir modificacions. L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l'ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L'usuari respondrà enfront del PROPIETARI DE LA WEB o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Identificació i comunicacions

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informa que: La seva denominació social és: BARNAPLANT S.L. El seu nom comercial és: BARNAPLANT. El seu domicili social Carrer Riera d’Argentona, 9 (Can Mas Vidal) - 08349 CABRERA DE MAR (Barcelona)-Spain. Per comunicar-se amb nosaltres o sol·licitar més informació, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació: Tfno: +34-93 754 11 00 - Fax: +34-93 759 14 49 - Email: bnp@barnaplant.com - Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

Condicions d'accés i comunicació

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït.Tots els continguts del lloc web, com a textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre's cedits a l'usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web. Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre's que l'ús o accés al mateix atribueixi a l'usuari dret algun sobre els mateixos. La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits. L'establiment d'un hiper enllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiper enllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB. En tot cas, el hiper enllaç únicament permetrà l'accés a la home-page o pàgina d'inici del nostre lloc web, així mateix haurà d'abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA WEB, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l'ordre públic. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

Exclusió de garanties i de responsabilitat

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic. EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins a on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de: a) La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen. b) La presència de virus o d'altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan precisem obtenir informació per la seva banda, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades recaptades seran incorporats a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, del com és responsable BARNAPLANT SL. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d'atendre la sol·licitud que ens remeti, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic. EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa a més adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant això, no pot garantir l'absoluta inviolabilitat dels seus sistemes, per la qual cosa, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari. L'USUARI podrà exercir els drets de rectificació o cancel·lació i oposició dirigint-se a aquest efecte al domicili social de BARNAPLANT SL., situat en carrer Riera d’Argentona, 9 (Can Mas Vidal) - 08349 CABRERA DE MAR (Barcelona)-Spain identificant-se degudament i indicant de forma visible el concret dret que s'exerceix

POLÍTICA DE COOKIES

Què són les cookies?

Una cookie és un arxiu de text que s'emmagatzema en l'ordinador o dispositiu mòbil mitjançant un servidor Web i tan sol aquest servidor serà capaç de recuperar o llegir el contingut de la *cookie i permeten al Lloc web recordar preferències de navegació i navegar de manera eficient. Les cookies fan la interacció entre l'usuari i el lloc web més ràpida i fàcil.

Informació General

Està pàgina Web utilitza cookies. Les *cookies són petits arxius de text generats per les pàgines web que vostè visita, les quals contenen les dades de sessió que poden ser d'utilitat més endavant a la pàgina web. D'aquesta forma aquesta Web recorda informació sobre la seva visita, la qual cosa pot facilitar la seva propera visita i fer que el lloc web li resulti més útil.

Com funcionen les Cookies?

Les cookies només poden emmagatzemar text, en general sempre és anònim i xifrat. No s'emmagatzemaran informació personal alguna en una cookie, ni poden associar-se a persona identificada o identificable. Les dades permeten que aquesta Web pugui mantenir la seva informació entre les pàgines, i també per analitzar la forma d'interactuar amb el lloc web. Les cookies són segures ja que només poden emmagatzemar la informació que es va posar en el seu lloc pel navegador, la qual cosa és informació que l'usuari ha introduït en el navegador o la que s'inclou en la sol·licitud de pàgina. No pot executar el codi i no es pot utilitzar per accedir al seu ordinador. Si una pàgina web xifra la informació de la *cookie, només la pàgina web pot llegir la informació.

Quins tipus de cookies utilitzem

Cookies tècniques : Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través d'una pàgina web, plataforma o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixin, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so o compartir continguts a través de xarxes socials.

Com gestionar les Cookies en el seu equip: la desactivació i eliminació de les cookies

Tots els navegadors d'Internet li permeten limitar el comportament d'una cookie o desactivar les cookies dins de la configuració o les opcions del navegador. Els passos per fer-ho són diferents per a cada navegador, es poden trobar instruccions en el menú d'ajuda del seu navegador.

Bloquejar o eliminar cookies

Pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el seu ordinador:

Per a més informació sobre Internet Explorer premi aquí
Per a més informació sobre Chrome premi aquí
Per a més informació sobre Safari premi aquí
Per a més informació sobre Firefox premi aquí
Per a més informació Opera premi aquí

A través del seu navegador, vostè també pot veure les *cookies que estan en el seu ordinador, i esborrar-les segons crea convenient. Les cookies són arxius de text, els pot obrir i llegir el contingut. Les dades dins d'ells gairebé sempre està xifrat amb una clau numèrica que correspon a una sessió en Internet pel que moltes vegades no té sentit més enllà que la pàgina web que ho va escriure.

Consentiment informat

La utilització de la present pàgina Web per la seva banda, implica que Vè. presta el seu consentiment exprés i inequívoc a la utilització de cookies, en els termes i condicions prevists en aquesta Política de *Cookies, sense perjudici de les mesures de desactivació i eliminació de les cookies que Vè. pugui adoptar, i que s'esmenten a l'apartat anterior.