POLÍTICA INTEGRAL DE BARNAPLANT SL

ANTECEDENTS

BARNAPLANT, SL és una organització creada l'any 1988 per gestionar
i subministrar tot tipus de planta ornamental, donant resposta així a les demandes
d'un mercat cada vegada més complex i exigent. Aquest segment de clients
(entre els quals trobem empreses constructores, Ajuntaments, Gabinets
de paisatgisme, Garden-Centers, majoristes i empreses de jardineria),
davant la impossibilitat de desplaçar-se fins a un viver per veure i comprar
les plantes, ja sigui per la distància o per la pròpia complexitat de la seva demanda,
troba en BARNAPLANT una empresa que els dóna un SERVEI TOTAL.

ACTIVITAT DE L'ORGANITZACIÓ

Servei Integral per al professional del món de la planta ornamental.

MISSIÓ

Gestió de la localització, compra i subministrament d'una àmplia varietat de plantes;
des de palmáceas, arbres, arbustos, vivaços, cactáceas, aromàtiques, plantes de flor
i aquàtiques alhora que s'aglutina la gestió comercial de diferents vivers
de la comarca del Maresme i d'arbrat i arbustos de la província de Girona.

VISIÓ

Convertir-nos en referent per a la gestió i comercialització
de plantes a nivell nacional i internacional.

PRINCIPALS ELEMENTS

BARNAPLANT considera com a principals actius:
· El compromís de l'Adreça per impulsar el sistema.
· El capital humà de l'organització.
· La qualitat dels materials amb els quals treballa.
· El respecte pel Medi ambient i la sostenibilitat.

La relació amb el marc on desenvolupa la seva activitat es basa en:
· El cumplimiento del marco legal y normativo.
· La satisfacción del cliente a través del compromiso con sus requisitos.
· El compromiso con la mejora continua.
· Minimización del impacto ambiental.

CERTIFICAT SEGONS EL SISTEMA DE GESTIÓ D'ESTÀNDARD ISO

Certificado Norma Iso